• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Projekt LEGAL HFC 4 LIFE na konferencji ChiK

4 stycznia, 2024
5 grudnia w Warszawie miała miejsce XXI konferencja z cyklu: Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju. W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 uczestników, dla których eksperci przygotowali 20 prelekcji z zakresu zmian legislacyjnych w branży HVAC, obowiązków operatorów i serwisantów, trendów technologicznych, a także aspektów instalacyjno-projektowych.

 

Tegoroczny tematem były Nowe technologie i perspektywa rozwoju rynku HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów F-gazowych.

W I panelu poświęconym otoczeniu legislacyjnemu i rynkowemu prelekcję pod tytułem LEGAL HFC 4 LIFE – potencjał i zagrożenia związane z nielegalnym obrotem czynnikami chłodniczymi z przemytu wygłosili Krzysztof Grzegorczyk – Prezes PROZON Fundacja Ochrony Klimatu oraz Marlena Ziółkowska – kierownik działu ochrony środowiska w PROZON Fundacji Ochrony Klimatu.

Nasi prelegenci przestawili zgromadzonym założenia i cele projektu LEGAL HFC 4 LIFE, którego celem głównym jest ograniczenie emisji HFC z nielegalnego handlu poprzez opracowanie i wdrożenie modelu współpracy organów państwa z innymi podmiotami oraz stworzenie narzędzi usprawniających raportowanie i monitorowanie emisji gazów cieplarnianych oraz kontrolę handlu. W związku ze zbliżającą się nowelizacją Rozporządzenia 517/2014 istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego wzrostu przemytu czynników chłodniczych, dlatego tak ważna jest również nowelizacja polskiej ustawy F-gazowej, która da narzędzia organom państwowym do jeszcze skuteczniejszej walki z przemytem.

 

Dziękujemy Chłodnictwu i Klimatyzacji za możliwość objęcia wydarzenia patronatem i gratulujemy świetnej organizacji tak ważnego wydarzenia branżowego!