• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Nasz projekt uznany za dobrą praktykę w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza

10 października, 2023

1 popp

  • Obecnie, kończymy projekt (do 30.11.2019) pt. „Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych”
  • Projekt stanowi „wstęp” do projektu LIFE
  • W ramach projektu została opracowana kompletna dokumentacja wykonawcza instalacji, na podstawie której zostanie wykonana instalacja docelowa (w skali przemysłowej)
  • W ramach projektu została opracowana koncepcja usługi rozdziału i nowego produktu
  • W ramach projektu wykonano instalację w skali laboratoryjnej na której przeprowadzono 113 prób rozdziału
  • Projekt został uznany za  dobrą praktykę w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza
  • Wykonawcą projektu była firma Chemat Sp. z o.o., która jest również beneficjentem projektu LIFE