• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

RE-ELECTRO 4 LIFE – start nowego projektu

5 września, 2023

RE-ELECTRO 4 LIFE – innowacyjna idea ponownego wykorzystania elektroodpadów!

 

RE 4

Na początku września zespół projektu spotkał się w celu zainaugurowania realizacji kolejnego projektu PROZON, finansowanego ze środków unijnych.

Rosnące z roku na rok ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE, dalej: elektroodpady) to duży problem globalny. Składają się na to zarówno przepisy, obowiązujące w danym kraju systemy zbierania i usuwania odpadów, jak i świadomość użytkowników urządzeń.

Obecne modele gospodarowania ZSEE skupiają się jedynie na procesie recyklingu, czyli  unieszkodliwianiu urządzeń elektronicznych poprzez ich rozdrabnianie i sortowanie pod względem materiałów, które zostaną zutylizowane lub po odpowiedniej obróbce użyte do tworzenia nowych produktów. Recykling nie skupia się na przyczynie powstawania odpadów tylko rozwiązuje skutki. Recycling powinien być używany w ostateczności, gdy nie jest możliwe ponowne użycie, ponieważ pozwala on głównie na wykorzystanie surowców wtórnych, ale nie redukuje ilości wprowadzanych urządzeń na rynek.

Projekt RE-ELECTRO 4 LIFE idzie o krok dalej, proponując model gospodarki o obiegu zamkniętym. Główną ideą jest stworzenie modelu RE-USE zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, który pozwoli na maksymalne ponowne wykorzystanie elementów urządzeń jako części zamiennych używanych podczas napraw. Wdrożony model pozwoli na wydłużenie życia urządzeń i będzie katalizatorem pododobych działań na skalę europejską oraz zmian legislacyjnych dotyczących ponownego wykorzystania sprzętów.

Projekt realizuje konsorcjum złożone z podmiotów z wieloletnim doświadczeniem branżowym: koordynator PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, Politechnika Wrocławska, K-NET, EKOTEZ.

 

 

 

Daty realizacji projektu: 1.09.2023 – 02.2026.

Lokalizacja projektu: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja.

Budżet:

  • całość: 3 642 376 €
  • % finansowane UE 60%  2 185 425 €

Projekt został dofinansowany z programu LIFE Komisji Europejskiej.

 

zesp re electro