• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Spotkanie z Komitetem Sterującym

10 października, 2023

ZDJĘCIE 3 002W dniu 15.01.2020 w siedzibie PROZON odbyło sie spotaknie z Komitetem Sterującym.

  • Na spotkaniu gościliśmy dwóch zewnętrznych ekspertów:

           dr inż. Agnieszka Tomaszewska – Radca Ministra. Kierująca Zespołem Departament Ochrony Powietrza i Klimatu

           dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz – profesor IChP. Kierownik Działu Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)

  • W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele współbeneficjentów projektu tzn. firmy z Czech EkoTez i Chemat
  • Zostało omówione dotychczasowe działanie w ramach projektu oraz ustalone plany na najbliższą przyszłość