• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Śródokresowy raport monitorowania wskaźników środowiskowych

23 kwietnia, 2021

W trakcie trwania projektu zobowiązani jesteśmy do monitorowania jego wpływu na środowisko. Wpływ realizacji projektu na środowisko określany jest przy pomocy poszczególnych wskaźników środowiskowych, które są indywidualnie dopasowane do projektu, w zależności od jego przedmiotu i prowadzonych działań. W przypadku projektu Refrigerants Life Cycle główne wskaźniki dotyczą ilości zebranych odpadowych czynników chłodniczych, a po uruchomieniu instalacji do rozdziału mieszanin odpadowych czynników chłodniczych, będą opisywały ilość przetworzonych na instalacji mieszanin. W trakcie trwania projektu opracowywane są trzy raporty monitorowania wpływu na środowisko.

Na samym początku projektu, przedstawiliśmy raport bazowy monitorowania efektów środowiskowych, po roku trwania projektu opracowaliśmy raport śródokresowy monitorowania efektów środowiskowych, którego skróconą wersję przedstawiamy poniżej.

Na koniec projektu zostanie opublikowany finalny raport monitorowania efektów środowiskowych.

Zachęcamy do lektury. ? Fiszka