• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
konferencja (1)
previous arrow
next arrow

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2024/LEGALHFC z dnia 22.01.2024 r.

22 stycznia, 2024

W ramach zapytania ofertowego nie dokonano wyboru żadnej oferty.  

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę analizatorów gazów w ramach projektu „LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Zamawiający planuje zakupić w ramach projektu łącznie 42 szt. W przypadku braku możliwości zaoferowania takiej liczby analizatorów, Oferent może zaoferować liczbę dostępną w 2024 roku.
Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie wskazanym w ofercie, jednak nie później niż do końca 2024r. Dostawy urządzeń mogą być realizowane etapami.
Cena oferty powinna zawierać koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2024 r. (do końca dnia).

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego