• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 01/2024 – powtórzenie

6 lutego, 2024

W ramach zapytania ofertowego nie dokonano wyboru żadnej oferty.  

 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zmiany liczby zamawianych analizatorów, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę analizatorów czynników chłodniczych. W załącznikach znajdą Państwo zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego