• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/REELECTRO z dnia 12.12.2023 r.

12 grudnia, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na wykonanie filmu promocyjnego projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania krótkiego filmu promocyjnego projektu realizowanego przez PROZON Fundację Ochrony Klimatu od września 2023r., którego celem jest wdrożenie modelu RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) na przykładzie zdemontowanych urządzeń
chłodniczych i klimatyzacyjnych (CHiK).

Planowany termin podpisania umowy – 12/2023
Realizacja przedmiotu zamówienia – I kwartał 2024r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2023 r. (do końca dnia).

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska