• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 09/LIFE/PROZON z dnia 02.07.2020 r. na dostawę butli ciśnieniowych na czynniki chłodnicze – Unieważnione

10 października, 2023

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas jesteśny zmuszeni unieważnić zapytanie ofertowe nr 09/LIFE/PROZON z dnia 02.07.2020 r.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli ciśnieniowych na czynniki chłodnicze o pojemności nominalnej 950l w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe