• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 16/LIFE/PROZON z dnia 13.01.2021 r. na pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji – UWAGA: Termin składania ofert przedłużony do 29.01.2021

10 października, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej, gdzie będzie się odbywało przetwarzanie odpadów oraz posadowienie kolumny rektyfikacyjnej do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych” oraz przeprowadzenia procedury pozyskania zezwoleń na wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Kody odpadów