• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 21/LIFE/PROZON z dnia 23.02.2021 r. na dostawę butli ciśnieniowych na czynniki chłodnicze – UWAGA: Termin składania ofert przedłużony do 19.03.2021

10 października, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli ciśnieniowych na czynniki chłodnicze w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego