• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 23/LIFE/PROZON z dnia 04.11.2021 r. na dostawę stacji do odzysku czynników chłodniczych z grupy A2L oraz A3 w fazie ciekłej

10 października, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 5 stacji do odzysku czynników chłodniczych z grupy A2L oraz A3 w fazie ciekłej w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego