• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 27/LIFE/PROZON z dnia 22.06.2022 r. na dostawę butli na czynniki chłodnicze

10 października, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli na czynniki chłodnicze w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe