• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
konferencja (1)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 32/LIFE/PROZON z dnia 21.03.2023 r. na dostawę stacji do odzysku

21 marca, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 15 sztuk stacji do odzysku w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego