• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 01/2023/LEGALHFC

24 października, 2023

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 01/2023/LEGALHFC z 18.09.2023 r. dotyczącym wyboru wykonawcy strony internetowej projektu Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE została wybrana oferta otrzymana od PerfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak z siedzibą w Lesznie (kod: 64-100) przy ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 22, numer NIP: 6991935805, REGON: 362244894.