• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
konferencja (1)
previous arrow
next arrow

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

9 stycznia, 2024

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 02/2023/LEGALHFC z 28.11.2023 r. dotyczącym wyboru wykonawcy filmu promującego projekt Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE została wybrana oferta otrzymana od GoodEye Robert Wilk z siedzibą w Łodzi (kod: 94-030) przy ul. Krzemienieckiej 2, numer NIP: 7272261741, REGON: 472839180.