• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Dzień otwarty PROZON

10 października, 2023

ZDJCIE 1Ogłoszenie o rozpoczęciu projektu Refrigerants LIFE Cycle

Wizyta interesariuszy i głównych odbiorców projektu

Prezentacja projektu i otwarta dyskusja