• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Śródokresowy raport monitorowania wskaźników ekonomiczno-społecznych

10 października, 2023

W ramach projektu byliśmy zobowiązani do przygotowania śródokresowego raportu monitorowania wskaźników ekonomiczno-społecznych, a więc zbadania w jaki sposób realizacja projektu wpływa na świadomość społeczną dotyczącą zagospodarowania czynników chłodniczych. Dzięki temu badaniu nie tylko poznaliśmy poziom świadomości społecznej, ale także poznaliśmy główne przyczyny, z powodu których część czynników chłodniczych nie trafia do zagospodarowania.

Podczas zbierania danych do raportu przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród specjalistów w branży chłodnictwa i klimatyzacji, które zostało zestawione z ubiegłorocznym badaniem ankietowym. Jednocześnie Beneficjent pozyskał dane na temat ilości klientów przekazujących odzyskane czynniki do regeneracji za pomocą specjalistycznego systemu informatycznego, jaki posiada. Dzięki temu badaniu można było zaobserwować wzrost zainteresowania usługą regeneracji, co pokazuje iż działania marketingowe i uświadamiające Beneficjenta dają pozytywny efekt.

Na podstawie raportu przygotowaliśmy tę fiszkę, w której dokładnie można zapoznać się z badanymi aspektami oraz wynikami ?

Zachęcamy do lektury. ? Fiszka