• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 02/2023/LEGALHFC z dnia 28.11.2023 r.

29 listopada, 2023

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę realizacji filmu promocyjnego w ramach projektu Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Informujemy, że termin składania ofert upływa 06.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska